Trước tao ham chơi lắm rồi tao lấy vợ cũng vì ham chơi mà vợ tao nó vã cho liên tọc

Trước tao ham chơi lắm, rồi tao lấy vợ cũng vì ham chơi mà vợ tao nó vã cho liên tọc
Thấy bảo uống riệu tăng thêm can đảm và sức mạnh nên tao quyết cùng bạn bè say một trận để về định bụng riềng cho nó biết mẹt mình
Chả ngờ say quá ...
Về nhà thấy cmn thành có 2 vợ thế là nội lực tiêu tan, dũng khí điêu tàn
Gớm ...
1 còn đéo trị nổi nữa là 2
Vậy là từ đó ...
Tao chuyển sang uống BÒ HÚC
Tộ
19/05/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *