Thiền sư Minh Hương đã nhắc lại kiếp con người như huyễn

Thiền sư Minh Hương đã nhắc lại kiếp con người như huyễn. Nó không có điểm bắt đầu, mà cũng không có điểm chấm dứt. Tất cả đều là huyễn giả, chớ nào ai có xứ sở chi đâu? Chỉ là những lầm chấp mê dại của con người. Thấy có, tưởng có, nào dè ấy lại là không. Cái xứ sở thật của chúng ta là ở ngay cái bản lai chân diện mục, mà chỉ có ta mới có thể tìm ra được. Tuy nhiên, đến khi tìm ra được cái chơn tông ấy rồi thì ta mới thấy rằng chính nó cũng là huyễn. Thấy như thế để biết rằng huyễn hay hữu gì thì cũng là không không. Thấy như thế để ta không ôm chặt vào một cái gì ở cái cõi nước tạm bợ nầy. Chúng ta hãy thiền du cùng Đại sư Minh Hương để tự tìm về quê hương xứ sở vạn kiếp:
Bản lai vô xứ sở
Xứ sở thị chơn tông
Chơn tông như thị huyễn
Huyễn hữu tức không không.
Xưa nay không xứ sở
Xứ sở là chơn tông
Chơn tông như thế huyễn
Huyễn có là không không.
?????
12/09/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *