Sáng ghé quận lấy giấy tờ gặp bạn làm dịch vụ trao đổi một số việc rồi ghé công chứng

Sáng ghé quận lấy giấy tờ, gặp bạn làm dịch vụ trao đổi một số việc, rồi ghé công chứng...
Trưa làm khách của ông bà cụ bằng tuổi cha mẹ mình lúc người sinh tiền. Gặp ông bà mới đầu là một phần công việc sau như chuyện gia đình.
Ông gốc Gia Định bà Hải Phòng di cư 54, kẻ Bắc người Nam, cùng tuổi 88, quấn lấy nhau từ 1963 tới giờ...
Ông vui vẻ, bà điềm đạm, minh mẫn, khỏe mạnh, thảy đều phúc hậu, không con cái mà sống với nhau có vẻ hợp nhau lắm.
Đời người dễ gì có một tri kỷ bên mình?
09/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *