Sản phẩm tác phẩm Ông thợ đóng gạch làm ra hòn gạch kể cả chưa nung ông thợ mộc làm ra cái ghế gọi l

Sản phẩm - tác phẩm
Ông thợ đóng gạch làm ra hòn gạch - kể cả chưa nung; ông thợ mộc làm ra cái ghế,... - gọi là sản phẩm.
Các nhà trí thức, gọi cao hơn - tác phẩm, công trình nghiên cứu, ... Đại ý thế.
Vâng, ai ai, dù ở vị thế nào - sang hèn - trình làng bằng các sản phẩm, hay tác phẩm của mình.
Vâng, sản phẩm, hay tác phẩm của ta là giề nhỉ? Tác phẩm - sản phẩm chửi đổng, ném đá giấu tay, qua cầu rút ván... hay copy của người khác. Cao với cả giọng. Thật chán vãi. He hé hè he!
08/09/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *