Ngày này 1 năm trước tớ đang ở Nhật Chúng tớ từ những đứa ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết ai vào với ai

Ngày này 1 năm trước tớ đang ở Nhật Chúng tớ từ những đứa ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết ai vào với ai qua mấy buổi đi học rồi sinh hoạt chung trở nên thân thiết gắn bó Cũng có lỗi với mọi người vì những dịp tụ tập sau đi buổi được buổi cái. Nhưng mọi người hãy ghi nhận tấm lòng của tui T____T
04/05/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *