Mới chỉ nghe tuồng này độ 5 năm gần đây

Mới chỉ nghe tuồng này độ 5 năm gần đây. Tuồng sau này htv dựng lại bỏ qua vai trò của Lan. Có thể do vai Lan của Mỹ Châu quá xuất sắc, cũng có thể những đoạn thoại giữa Lan và Huy Bình không còn phù hợp với thời đại hôm nay (nặng lời lên án đế quốc Mỹ, nhất là chỗ, " mình không phải bọn dân hợp chủng", sợ bị tụi nào đó nói kỳ thị chủng tộc chăng). Nhưng để phản ánh lại hào khí của dân tộc lúc đó, chỉ có bản thu âm năm xưa mới đủ sức làm lay động lòng người. Đừng trách người hôm nay khi họ không sống nhờ cải lương...
https://www.youtube.com/watch?v=gcaFq4q6VSY&t=2420s
https://www.youtube.com/watch?v=s7voUv8ZK2U&t=4452s
15/04/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *