L Ắ N G N G H E Lắng nghe biển nói gì không Lắng nghe con suối dòng sông trở mình

L Ắ N G N G H E
Lắng nghe biển nói gì không
Lắng nghe con suối dòng sông trở mình
Lắng nghe cuộc sống nhân sinh
Lắng nghe cây thở ngõ tình cùng non
Lắng nghe chim hót véo von
Lắng nghe tiếng Dế thở than đêm dài
Lắng nghe lời gọi của Nai
Lắng nghe cá quẩy vì ai hại đời
Lắng nghe tiếng sóng chênh chao
Lắng nghe tiếng thở San Hô mất còn
Lắng nghe nhịp đập tim vàng
Lắng nghe tiếng hát cung đàn tri âm
Lắng nghe con tạo xoay vần
Lắng nghe Thiên Địa mỗi lần đổi thay
Lắng nghe trái đất vòng quay
Lắng nghe tất cả dở hay sự đời
22/09/2021

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *