Bạn cũng không nói giỏi tiếng anh vì bạn đến từ Nhật tra Google dịch thì dịch từ tiếng Việt qua anh

Bạn cũng không nói giỏi tiếng anh vì bạn đến từ Nhật, tra Google dịch thì dịch từ tiếng Việt qua anh không chuẩn, bạn hổng hỉu...vậy là phải từ việt sang anh rồi nhật.... dù vậy bạn cũng thức 5h đi ăn phở Gánh với em.. khen ngon món ramen VN ? #HN #podhotel
09/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *