Ai nhận đc tn hoặc cuộc gọi từ số 995 của Kim thì đừng mắc lừa nhé Kim bị mất đt và nó đang sử dụng

Ai nhận đc tn hoặc cuộc gọi từ số 995 của Kim thì đừng mắc lừa nhé, Kim bị mất đt và nó đang sử dụng sđt đó, Kim đang liên hệ để chuộc lại đt nên tạm thời ko khoá sim được ?Ai nhận đc tn hoặc cuộc gọi từ số 995 của Kim thì đừng mắc lừa nhé, Kim bị mất đt và nó đang sử dụng sđt đó, Kim đang liên hệ để chuộc lại đt nên tạm thời ko khoá sim được ?
11/09/2019

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *