Bài viết 12/2016

Vài nét về ngành luật kinh tế-cơ hội việc làm

Vài nét về ngành luật kinh tế-cơ hội việc làm


Việc gia nhập những tổ chức kinh tế-thương mại thế giới mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho danh nghiệp. Đây cũng là một cơ hội lớn cho những ai đam mê theo đuổi ngành luật, đặc biệt là ngành luật kinh tế nhằm phục vụ và tham gia bộ máy hoạt động của doanh nghiệp.
Luật kinh tế là một bộ phận của pháp luật kinh tế, là một hệ thống các qui phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước và trong quá trình hoạt động của các chủ thể với nhau. Đến với ngành luật kinh tế, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức chuyên sâu về pháp luật, những vụ việc thực tiễn, khả năng nghiên cứu, phân tích và xử lý những vấn đề pháp lý thực tiễn xảy ra trong hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp, quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Một số môn học chính trong chương trình đào tạo luật kinh tế: Luật sở hữu trí tuệ, Luật thương mại, Luật cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Luật kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư...
Học luật kinh tế ra trường làm gì? Tốt nghiệp ngành luật kinh tế, ra trường bạn dễ dàng lựa chọn nhưng việc làm với mức lương hấp dẫn và có khả năng thăng tiến cao. Một số vị trí mà cử nhân luật kinh tế có thể đảm nhiệm như: Chuyên gia tư vấn pháp lý của một doanh nghiệp, chuyên tư vấn , phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề phát sinh trong kinh doanh và đảm bảo các hoạt động của tổ chức theo đúng chủ trương, chính sách của nhà nước và pháp luật quốc tế trong lĩnh vực kinh tế; Chuyên viên tư vấn pháp luật ở các văn phòng luật sư, chuyên viên lập pháp, hành pháp, tư pháp; Chuyên viên thức hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư; Nghiên cứu, giảng dạy pháp luật về kinh tế; Hiện nay, kinh tế nước ta đang trong quá trình phát triển khá nhanh, theo đó là sự phát triển của các công ty, doanh nghiệp trong nước và những tập đoàn kinh tế nước ngoài. Vì vậy, hành lang pháp lý liên quan đến nhưng chính sách kinh tế phải được đảm bảo....
Vậy học luật kinh tế ra làm việc ở đâu: Với những công việc đã nêu ở trên, bạn có thể làm việc tại:
+ các doanh nghiệp: tư vấn, thực hiện các thủ tục : ví dụ như thành lập doanh nghiệp, thủ tục Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư..
+ Các cơ quan nhà nước các cấp: Tòa án, Ủy ban nhân dân, Các cơ quan hành chính, tư pháp;
+Các đơn vị cung cấp các dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp lý;
+Các đơn vị nghiên cứu, đơn vị giáo dục;
xem thêm: