Bài viết 08/2016

Mối quan hệ giữa đạo diễn và nhà sản xuất phim – mắt xích trọng yếu trong hoạt động điện ảnh

Mối quan hệ giữa đạo diễn và nhà sản xuất phim – mắt xích trọng yếu trong hoạt động điện ảnh

Trung bình mỗi hãng phim chỉ có một vài thành phần chính, trong đó quan trọng nhất là nhà sản xuất phim, còn các thành phần khác sẽ được ký hợp đồng tùy theo vụ việc.

Nhà thơ Bằng Việt

Khi đứng tuổi, tôi đọc rất nhiều, đọc đại trà và tìm cách rút tỉa cái hay, cái độc đáo của nhiều người để mình học hỏi, nên khó nhớ có nhà thơ nào thật sự ảnh hưởng đến mình sau này.